MQMQMQQMQMQMQMQMQMQMMJMJ+*+*!::!*!:J**++*J++ ..++*!!!!!*!!!!!*   MJMJMJMJMJMJMJ**!!:!!*.                       
+MJJ+J++JJ++JJJJ!++MJJJ+++*++J++J+JJ*!M++J*+:...:*MJJ+J++          .+++++++++++J++JJ*:::::!                    
JJJJJM+JJJJ++JJ+*JJMJ++J++*J++++**!***J*!++J:..::!*::...J+J++!         :**+*++++J+J++JJJ!!!:::                 
JJ++JMJJJ+JJ+**++JJJ+J++J+*++J+*+++++*++*J*+...:.::... ..:.:JJJ++        .. !*++++++J+JJJJJ+!:!::.             
+JJ+JJMJMJJJJMMMMMMMMMMMMMMMMMMQMMQMQMMMMMMJMJJJ::.:.. ..:.:....:JJ++       ... :*++++++JJJJMJM!:::!           
QQMQQMQMQMQQMQQMMQMMMMM*+!+*+:+JJJJ+J+JMJJJ+::*MM+*!!**!!:!:!!*!*.::!*J++      ...!*MMMMMMMMQMMM+***!*:       .
MMJJMM++.M!J+J**J+JJJ+++++++JMJ+JMJJ*!MMJ+J:.:.:.:!+MJJ+JJ+J*!:..::.:....:+++ .    ..    .++++J+JJJJMJ!:!:.:::.
JMJ++JJ+!+*+J+**MJ+J+J*+++*J+JMJ+J+JM*J+J++J.:..:!!*+::::.+MMMJJJ:.:....:....:**!!!!  ..:+JJ+J++J!+JJJMJM*!!!:.
J+J!:*M+*+J+M*!MJJ+M+JJJJ+J++++J+JJJ!J++JJJ!:..:::::!::..::..:::+MMJJJ+::.:.:..::!!++....:::**:!*J+MMJMMMMMJJ*+
JMJQMMMMQMJ+M+MQMMMMMMMMMMMQMQMQMQQMQMQMQMMMJMJJ:.:::........:.::..::!!MMMJM!::.:::.::!*J!.::::!*!!. .*+JJJJMJM
QQMQMQMQMQMQMQMMQMQMQMQMQMQMQMQMQMQMQMQMQMQQMQMQMMJ***+J+....::.:..:.::::::::*+!**!.::!:::!!JJ+**++J+J++++JMMMM
JJJMJMJJJJJMM*J+JJJJMJMJJMJMJMJMMMJMJMJJMJM..:!!:!*JJJJJ+MQMMMMM!..:.::::.:::!::::!JMMJ*:!:!*!::!!!:++J++**+*++
MJJJM+JJJJMJMJMJ++JJMJJJJMJMJJJJMMJMJM+JJJJ. :!:!*+J*!:.::!::!MMQMQMMMJJJ::.::!..:::.::!*+QM++*+***J!+++JJ+JJ+!
JJJM+M*JMJJMJJM+JJ+JJMJJ+J+JJJJMMJJJJJMJJ+J!*:!!:!!!*!!:!:::!!:.:::!::!**QMMJ+*!!!:!!::::::!+!:*JMM!!*!!+*JM+!:
MJMMJJJ+MJM*JJQMJJ+JJJJ+JJJJJ+MJJMMJMJJJJ+M+:!!*::!!::.:.!::.::::.:::::.:.:::*J::*JMQMMMJ*!!!::::!:!!++JMJ++++J
QMQQQQMQMQQMMQMQMQMQMQQMQMQMMQQMQMQMQMQMMQMQQMQMMMJ++***!!*!!!+!:..::.:.::::!*:::!:!::!:::!*+***!:!*:*!:.:*+JMM
MJJJMJJJ+J+J.JMQQMQMQMQMQMQMMQMQMMMMQMQMMMMMJJJ:!*++++******+*J*MQMQMQMQMMJJJ+!::::::.:::::!!!:::::!:.:*!:.!*++
MMMMJMJMMM: :JMMMMMMMMJMJMJMMMMJJMJJJJMJJJMJMJM:::!*++:.::..:..::..:!.......::!!++MMQMQQMQMMM*!!:::::*!::::!:!*
JJMJJJMJ+  ++JJMMMMMJJJMMJJJJJMJ+J+J+J+JJJMJJJM!!::!!::..:.:.:......:.......::...:...  .. ...:.....::!*!!!!***+
MJMMMMJ!.:+JJ+JJMJMQJMJJJJJJJJ+J++JJ+JJJ+JJJJJJ:::::::::::...................:.:............:: ....:.:!*::.!::!
MQMQMMMMMM+M:!!MQQMQJMQMMJMMMMMMMMMMMMMMJMMMMMMMMMMM++!!!!!:QQQQMQQQMQMQMQMQMJ+*******MQMMMJ*::::!+**+*!!*:*!:!
QMQMQMQMQMM::M.MMQMQMQMMMJJMMMMMMQMQMQMMMMMMMMMMJMJ+!!!::+!*JJ+*!::..  ......:*. .. .  . ...:.....:::!!!:!+.!*+
JJJMJJMJJMJ+*+::!!++++JJJ++J++*+JJ++JJJJ++JJJJJ*!.:!*+::.... ............ ...:!..... . .  .::!!**JMJ+++!!::!:.:
*!+J+*+++*+***!:!!+JJJ++*+!:!!:+:**+J++J+:JJJJMJ!.::!:..... . . . . ........::!:**:!*+MJ+!::!.. ....:!*!*MJ*!:.
!!!*:!!!+****+*+!!*++JJ***!:!+*++J++J**++JJJJJJJ.::::::... .....:.+QMQMMQMMQM++****!*!. . ..:. .:!MMJ+!!:!:**+!
!:!:!!*+!****!!+!*+J+J++***JJ+!+++*J+J++*+JJ+JJJ.::!J::!QMQMQMMMMJ*!:...:..:::*.:...  .. .!M*!*!!!!!!*!*+*!*!*+
MQMQMMQMQMQMQMMQMMQMMMMMJMJMMMQMQMQMQMQMQMMMQMMMMMJJ+**!::..:....:..: .... ..::.. .*MMJ*::!!!+!!!::++*::!!***!*
JMMJMJMJMJJ+!!!*!*JJ:++*****+**+*!***!!!!::::...::!::!:.::. ... .. ...   . .+J*:!::::::!::!:!!!+*:::::!+*!!*J**
MMMMJMMMMJJ*:::!*+MMMJJJJMJMJMJMMJMJJMJMMJJMMJJ !..:.....:.. .  .....JMMJ+!:.:!*::.::::::*J*+!::::!J**::!+**+!+
MJMMJ+MMJJJJ::*+++MJJM++MJJMJMMJ+JMJMJMJMMJMJ.J....: ....!.. .MMJM+*. ......::!::.::JM+!:..:!:.+*::.:*+:!!*JJJJ
JJMMJJJJMJJJ***+*+JJ+J+++JJJJJJMMJMJMJMMJJMJJM:..... .::..... .: ..:.......:::!!!:!::!:::.:+*!!:!!:***!!*MJMJ+J
QMQMQMQMQMQMQQMQMQMMMMJ+++++J+MJMJJJJJMJMJMJMJ+.+JJJJ*!*!:!::+*:... .  ..+QMMJ+*****+J++*..:!:.:J!!:!*+MQMJJJJ+
+*+++++*++MJJJMJ+JJ*+++JMMMMMMMMMMMQMQMQMQMQMMMJ+!!*J+::.... .. .. .JMJ*::::!+:...:J+....:::*!!::!:!JQMQMMJ++J+
**!+!*+***+JJJJ++JJ+*++*!!+**+JJ+JJ+JJ+JJJJJJ+::.:!*!*::.... .+MM+!:..:...:.:::J+: .  .:.:J*!J**!+MMQMMMMJJJ+JJ
+*!*+*!*!!*+*J+J*MJ+++!!!!::!:*!**:**!+++J**J+ .::!!!!:.:JMJ+!:..:........:M*!::!::::!!+!:!:!+*JJJ++J++JJMJJJJJ
..*:+*!*!!!*J**++J+J!*+:!:!:::!::!*!!!+++!+*++.  :!:!:.:.:.....!......:JJ!:.:*.....:J!:!!:!:!!:!!:.::...::!..:.
QMQMQMQMQMQMQMQMQMMMQMQMMJMMJJMJ*+****+*J!J!+*.JM+*:!!:::::.:!!*..!J+!.  .:::!.:+J:::*!:!: (c) 2008 Ruben Demus
holz: Original 21 x 29,7 cm, schwarz-weiß, "Courier New" auf Papier, Handsigniert und Datiert mit schwarzer Tinte, 1/7, Alphabet: "JMQ+*!:. ", 2008